0 1532
Викладачі ЗНУ набули нового наукового досвіду під час стажування в Словаччині Лютий 17th, 2016 Погорєлов Дмитро

Викладачі економічного факультету Запорізького національного університету взяли участь в інтернаціональному стажуванні з економіки філософії та менеджменту для представників вищих навчальних закладів Словаччини й України. Від ЗНУ на захід завітали декан економічного факультету, професор Алла Череп; завідувач кафедри управління персоналом і маркетингу, доцент Валентина Гельман; доцент кафедри бізнес-адміністрування і менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Євгенія Маказан; доцент кафедри фінансів і кредиту Наталія Сейсебаєва.

Стажування передбачало участь викладачів у науково-практичному семінарі «Формування сучасної особистості: вплив освітніх, філософсько-культурних та економічних процесів», прослуховування лекції з використання та запровадження інновацій у європейській освіті; самостійне вивчення європейського досвіду з удосконалення освітнього процесу; самостійну роботу з підготовки та публікації наукової статті в науковому журналі «SCIENTIFIC LETTERS OF ACADEMIC SOCIETY OF MICHAL BALUDANSKY» за галузями науки (економіка, філософія, менеджмент тощо).

Відкрив семінар Президент Академічного співтовариства Міхала Балудянського, доктор з філософії, професор Міхал Вархола (Кошице, Словаччина), який прочитав доповідь на тему «Інноваційні підходи та методи в європейській освіті». Доповідач розглянув методики викладання в провідних європейських вишах. Також він познайомив присутніх із основними принципами реалізації інновацій в освіті, зосередив увагу на особливостях використання інноваційних підходів щодо удосконалення організації та методичного забезпечення навчального процесу в контексті завдань модернізації вищої освіти України на основі досвіду роботи європейських університетів. Особливо зацікавили учасників семінару інноваційні підходи та методи освітнього процесу у Віденському університеті, Будапештському університеті ім. Корвіна, Кошицькому технічному університеті та ін. Змістовна доповідь викликала неабияке зацікавлення у слухачів та гостру дискусію, в якій взяли участь і всі викладачі Запорізького національного університету.

стажування в Словаччині

Велику цікавість у присутніх і багато різноманітних запитань викликала доповідь декана економічного факультету ЗНУ, професора Алли Череп на тему «Сучасний стан і перспективи розвитку бізнес-інкубаторів в Україні», оскільки доповідач не лише акцентувала увагу на важливості бізнес-інкубаторів як інструмента соціальної, економічної, структурної та інноваційної політики, а й поділилась досвідом відкриття першого в Запорізькій області бізнес-інкубатора в Запорізькому національному університеті.

Не менш актуальними були доповіді учасників семінару в малих групах. Так, доцент ЗНУ Валентина Гельман прочитала доповідь на тему: «Інструменти професійного клірингу», в якій запевнила, що сьогодні персонал сприймається як основний ресурс підприємства, яким необхідно грамотно та професійно управляти, створювати оптимальні умови щодо його розвитку. Вона також познайомила слухачів із перевагами запровадження і використання методів та інструментів професійного клірингу.

Зацікавлення учасників заходу викликав виступ доцента ЗНУ Євгенії Маказан на тему: «Стратегічне управління людським капіталом на підприємствах України в сучасних умовах», у якій доповідач окреслила потребу у стратегічному мисленні та запевнила, що саме в кризових умовах воно є максимально необхідним, також вона наголосила на важливості чинного стратегічного планування й управління людським капіталом на вітчизняних підприємствах.

Досвідчений науковець, доцент ЗНУ Наталія Сейсебаєва, виступаючи з доповіддю «Задачі управління фінансовою складовою економічної безпеки підприємства та шляхи їх реалізації в українських умовах господарювання» вміло розставила акценти та розглянула управління фінансовою безпекою як найважливішу функціональну підсистему економічної безпеки підприємства, запропонувала механізм і шляхи вирішення найважливіших задач управління фінансовою безпекою. Закордонні колеги високо оцінили виступи науковців Запорізького національного університету.

Усі учасники семінару «Формування сучасної особистості: вплив освітніх, філософсько-культурних та економічних процесів» отримали збірник матеріалів семінару-практикуму, а їх успішна участь у семінарі підтверджена відповідними міжнародними сертифікатами. Викладачі Запорізького національного університету також отримати сертифікати про міжнародне стажування з інноваційних методів і підходів в освіті.

Прес-центр ЗНУ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *