Daily Archives: Лютий 22, 2019

Як підготувати учнів до ЗНО з англійської мови? Лайфхаки для вчителів

Для того, щоби ЗНО не стало «Знущанням Над Одинадцятикласниками», потрібно до нього бути готовим не лише учням, а й учителям. Адже від правильної та доцільної підготовки залежить 90 відсотків успіху. Незалежно від того, чи ви досвідчений репетитор, чи новачок у цій справі, досконалість не має меж. Чим більше в нас інструментів, тим впевненішими почуватимуться наші учні під час тесту. Про те, як допомогти учням та де шукати натхнення, йтиметься далі.

АУДІЮВАННЯ: ТИПИ ЗАВДАНЬ

Аудіювання (розуміння мови на слух) складається з трьох частин. Кожна частина тесту перевіряє різні навички. Тому потрібно чітко розуміти, який вигляд має завдання і як його виконувати.

Listening for gist – складаємо загальне уявлення про те, що говориться, а також хто говорить, кому й чому, та як вони висловлюють свою точку зору.

Listening for specific information – слухаємо вибірково, лише потрібну нам інформацію. Можна ігнорувати все інше.

Listening in detail – відповідаємо, хто, що, де, коли, як, чому, на запитання про те, що ви чули.

Inferential listening – робимо власні висновки про те, що почули.

 

ЯК ДОПОМОГТИ?

Наші завдання як вчителів полягають у ознайомленні учнів зі зразками мовлення та побудові/зміцненні впевненості учнів.

Ресурси

Важливо підібрати «правильні» матеріали для прослуховування. Вони повинні бути тематично різнобічними, автентичними, містити різноманітні акценти, відповідати рівню складності. Це можуть бути:

Що робити?

  • З’ясуйте разом з учнями, що потрібно робити з інформацією, яку вони почують.
  • Запишіть завдання до вправи в неправильному порядку. Учні повинні їх упорядкувати. Це допоможе їм заспокоїтися, адже вони точно знатимуть, що потрібно робити.
  • What’s your guess? Перед прослуховуванням покажіть учням яскраві малюнки, карти чи діаграми. Учні вгадують тему(и) тексту. Після цього попросіть їх поставити запитання до аудіофрагменту, а під час прослуховування вони зможуть знайти відповіді на власні запитання.

 

 • Brainstorming & Word webs. Скажіть учням тему аудіофрагменту та попросіть згадати якомога більше слів, які її стосуються. З допомогою учнів намалюйте семантичну павутину (semantic web), звертаючи увагу на зв’язки між словами, темами та підтемами, які можуть з’явитися під час прослуховування фрагменту.

 

  • Gap-fills. Учні заповнюють пропуски в скрипті до прослуховування. Під час самого прослуховування вони бачать, наскільки точними були їхні прогнози.
  • Dictogloss. Підготуйте текст, який містить приклади граматичної форми, яка вивчається. Прочитайте текст учням зі звичайною швидкістю. Учні нотують. Після цього в групах відтворюють текст, використовуючи правильні граматичні структури, і, нарешті, кожна група представляє свою роботу.
  • False Facts Dictation. Вчитель зачитує речення з неправдивою інформацією/помилками, а учні мовчки виправляють помилки та записують правильні варіанти речень. Після цього обговорюють у парах.

 

 • Під час другого прослуховування попросіть учнів записати слова, які належать до певної тематичні групи. Перевірте скрипт, якщо він є.

 

  • Graphic organizers. Роздайте учням таблиці/рисунки/схеми, які підсумовують інформацію з аудіофрагменту, наприклад, зі словами «Who / Where / What / Why». Учні занотовують усе почуте у відповідних колонках.

 

 • Зверніть увагу на linking expressions/devices: so, on the other hand, furthermore, in conclusion тощо. Зупиніть запис після таких висловів і запитайте, що буде далі.
 • Перевіряйте розуміння під час власне прослуховування. Зупиніть запис та запитайте, наприклад, Who said X? Why? What is the topic? Перевіряйте, наскільки логічними є відповіді учня, за допомогою уточнюючих запитань.

 

ЧИТАННЯ: ТИПИ ЗАВДАНЬ

Частина «Читання» – це 4 завдання, які містять:

 

 • multiple choice. Складається з тексту(ів) та запитання, відповідь на яке потрібно обрати із запропонованих варіантів. Зазвичай відповіді пов’язані із певними частинами тексту, але можуть перевіряти розуміння тексту загалом, а також певних слів у контексті.

 • matching. У першому завданні потрібно прочитати короткі тексти оголошень, зрозуміти основну ідею та знайти відповідний варіант із запропонованих. В іншому завданні потрібно прочитати текст і звернути увагу тільки на певну інформацію, а потім підібрати відповідний варіант відповіді.

 

 

 • gapped texts. У тексті відсутні певні речення/частини речень. Потрібно підібрати фрагмент, який найкраще впишеться в пропуск. У такий спосіб перевіряється розуміння того, як побудовано текст, його організація. У цьому завданні є 2 частини речень, які не стосуються тексту.

 

ЯК ДОПОМОГТИ?

Під час уроку ми не завжди присвячуємо час читанню, і такі завдання, як правило, стають домашніми. Проте й час на уроці слід використовувати, щоб: ознайомити учнів із завданнями, розвивати різні навички та стратегії читання, покращити швидкість читання. Для цього потрібно спрощувати завдання й тексти та поступово створювати умови, які будуть максимально наближені до умов складання ЗНО.

Що робити?

 • Здебільшого завдання, які використовувалися для підготовки до аудіювання, можна використовувати і для читання (прогнозування, заповнення пропусків, графічні органайзери, семантичні павутини та ін.).
 • Multiple choices. Після прочитання тексту вдруге, попросіть учнів дати відповідь на кожне питання, не використовуючи запропоновані варіанти. Запропонуйте обрати варіант, найближчий до їхньої власної версії. Попросіть пояснити, чому інші варіанти неправильні.
 • Matching tasks. Спочатку запропонуйте учням поглянути на наведені уривки речень. Після цього вони повинні просканувати текст, щоби знайти відповіді. Попросіть підкреслити в тексті вирази з подібним/однаковим значенням, що й у запропонованих варіантах.
 • Gapped texts. Попросіть учнів уважно прочитати текст, звертаючи увагу на речення та слова по обидва боки пропусків. Учні пробують заповнити їх власними словами. Після цього зверніть їхню увагу на іменники, займенники та прикметники в тексті та варіантах відповідей, запитайте, чого вони стосуються. Наприклад, hers, his, their, that, this тощо. Учні обирають варіант відповіді.
 • Зменшіть кількість відволікаючих варіантів відповідей. Наприклад, менше опцій вибору у multiple choice, кількість речень для gap-fill повинна відповідати кількості пропусків.
 • Виділяйте частини тексту, де можна знайти відповіді.
 • Обмежуйте час виконання завдань та забороніть користуватися словниками.

ВИКОРИСТАННЯ МОВИ

У цій частині ЗНО використовується найпоширеніша форма завдання – multiple choice gap-fill, у якій потрібно заповнити пропуски в текстах словами або словосполученнями, обравши правильний варіант із запропонованих. У такому форматі перевіряється знання сталих виразів та словосполучень, точність та доцільність їхнього використання, знання граматики.

На що звернути увагу?

 

Що робити?

 

 • Error-correction activities. Це саме той випадок, коли можна й потрібно вчитися на власних помилках. Запишіть на дошці 10–15 прикладів речень із помилками ваших учнів. Дайте учням можливість самостійно їх виправити та пояснити.
 • Grammar Auction. Це аукціон, на якому продаються граматично правильні речення. Роздайте учням по 15 речень із помилками та без. Помилки не повинні бути помітними на перший погляд. Скажіть, що в них є 5000 євро, які вони повинні витратити на придбання найбільшої кількості правильних речень. У групах учні вирішують, які речення правильні та скільки вони готові на них витратити.
 • Snap. За допомогою цієї гри можна тренуватися у використанні сталих виразів, фразових дієслів, ідіом, прийменників із певними дієсловами та ін. У версії TEFL на картках пишуться іменники чи дієслова, а учні намагаються згадати, з чим вони вживаються. Наприклад, якщо на картках написано «breakfast» і «mess», учні вигукують SNAP, тому що обидва слова вживаються з «make».

 

 • Якщо учні дійсно не мають гадки, яка відповідь правильна, слід починати з виключення тих, які точно не підходять. Потім можна здогадатися між тими, що залишилися. Вчитель на цьому етапі повинен не тільки запитувати ‘which is it?’, але й ‘which isn’t it?’, особливо, коли є різні думки щодо того, яка відповідь правильна.
 • Дайте учням завдання із заповненими правильними відповідями. Попросіть їх пояснити, чому інші варіанти не підходять.

ПИСЬМО

Письмова частина ЗНО передбачає open-ended task, у якому учень самостійно створює весь контент. Це може бути лист до друга, офіційний лист, лист-скарга, есе та ін. Незалежно від типу завдання, вчителі повинні пояснити, що є п’ять кроків для його успішного виконання:

Як допомогти?

 • Ознайомити учнів із різними стилями письма, створити власні кліше для кожного з них, вивчити та використовувати.
 • Пошук ідей для написання листа чи твору можна організувати в групах. Найпростіший спосіб: попросіть учнів придумати якомога більше нестандартних способів використання, наприклад, ручки. Чи, наприклад, дайте завдання в групах за певний час придумати та записати на дошці 5 ідей щодо даної теми. Ще одна гра передбачає використання аргументів «за» та «проти». Учні стають один навпроти одного й виказують аргументи на підтримку своєї ідеї. Виграє той, у кого більше аргументів. Розпочніть, наприклад, з аргументів щодо того, хто кращий домашній улюбленець – кіт чи собака?
 • Планувати текст найлегше, якщо вже є певний шаблон. Знаючи його, учні просто записують ключові слова та ідеї до заданої теми.
 • Під час написання використовується вже знайомий шаблон. Тут варто наголосити, що кожен пункт завдання буде окремим абзацом. Цей етап займає найбільше часу.
 • Обов’язково слід залишити час на перевірку. Використовуйте чек-лист:

Пам’ятайте, що підготовка до ЗНО не повинна сильно відрізнятися від звичайного уроку, а на звичайному уроці також можна готуватися до такого серйозного іспиту, і для цього є багато цікавих способів. Завдання, які на перший погляд бувають лише на екзаменах, можна виконувати й на звичайних заняттях. А ще успіх ваших учнів залежить від вашої впевненості, конструктивного feedback та вміння мотивувати. Що може бути краще, ніж слова вдячності та почуття ейфорії після успішного складання ЗНО? Хіба що процес підготовки до нього!

Ще більше корисного можна дізнатися  на наших тренінгах для вчителів у Grade Education Centre, на курсах Celta та Celt p/s, а також з нашої щотижневої розсилки для викладачів англійської мови. Крім того, 23-24 лютого в Києві відбудеться конференція 6th SOVa — Grade Teacher Training Day на якій заплановано декілька доповідей про підготовку до ЗНО, а також дуже багато інших цікавих виступів. Використовуючи код GRADEISGREAT ви отримаєте знижку на квиток.

 

Відкрите бінарне заняття «Правила користування готелями і надання готельних послуг» у ЛККЕіП

Викладачем циклової комісії готельно-ресторанної справи Львівського кооперативного коледжу економіки і права коледжу Надією Ділай  та керівником відділу активних продажів керуючої компанії Reikartz Hotel Group (м. Київ), Христиною Кагуй було проведено у групі ГРС-17 відкрите бінарне заняття на тему: «Правила користування готелями і надання готельних послуг» з навчальної дисципліни «Технологія обслуговування в туристичних комплексах і готелях». Христина Кагуй очолює продажі готельних послуг 36 готелів мережі, що працюють саме в Україні

Мета заняття: засвоєння теоретичних знань та опанування практичними навичками надання готельних послуг, сучасних тенденцій розвитку індустрії гостинності в Україні, набуття знань з класифікації готельних підприємств в Україні, опанування практичними навичками визначення категорії вітчизняних готелів згідно з діючими нормативами та національними стандартами.

В процесі проведення заняття,  значна увага приділялась ознайомленню студентів з Наказом ДТАУ  «Правила користування готелями та аналогічними засобами розміщення і надання готельних послуг».

На занятті була створена доброзичлива атмосфера – викладачі, використовуючи особистісно-орієнтований підхід, доносили інформацію до студентів, підтримували з ними діалог та впродовж заняття організовували закріплення вивченого матеріалу опорними запитаннями. Заняття було цікавим як студентам, так і присутнім. Аудиторія мала змогу ознайомитись з нестандартним підходом педагогів до проведення заняття.

На завершення заняття викладачі підвели підсумки проведеної роботи по темі, яка вивчалася. У процесі обговорення відкритого заняття відзначено його практичну цінність, актуальність теми, дотримання повноти викладання програмного матеріалу, постійний міждисциплінарний зв’язок, використання виробничих ситуацій та технічних засобів навчання. Заняття проведено на належному науково-теоретичному та методичному рівні, досягло своєї мети, отримало схвальну оцінку у присутніх і відповідає сучасним вимогам освітньої діяльності.

Проведення таких занять дає змогу викладачам значно покращити рівень засвоєння теоретичного навчального матеріалу, формувати практичні вміння та навички, роблять навчальний процес цікавими, а студентів спонукають до творчої праці. Отримана інформація дозволить  значно підвищити пізнавальний інтерес студентів.

 

Матеріал підготував Михайло Голубка, прес-секретар по роботі зі зв’язків з громадськістю та ЗМІ Львівського кооперативного коледжу економіки і права

ТОП-7 помилок батьків як не можна карати дитину

 

Думки щодо покарань в процесі виховання дитини нині мають дві абсолютно протилежні концепції. Одні як і раніше впевнені, що покарання є невід’ємною частиною у формуванні гармонійної особистості. Інші, строго переконані, що покарання лише принижує, залишаючи негативний слід в пам’яті дитини на все життя. Чи існує в цьому питанні золота середина і що рекомендують психологи? Про це інформує Рівне1.

Насправді, виховати особистість, жодного разу не покаравши – це утопія. І покарання дійсно є невід’ємною частиною виховання, так як дозволяє дитині завжди відчувати межі дозволеного, виховуючи відповідальність за свої дії.

АЛЕ та дитина, чиї батьки б’ють за найменшу провину, лаються матом, змушують годинами стояти на колінах в кутку, приречена на нещасне дитинство, а в подальшому, і на доросле життя, пронизану заниженою самооцінкою і недовірою до всього світу. Така поведінка батьків не має нічого спільного з виховним процесом. Це лише прояв жорстокості. А ось покарання, вчинене не в пориві батьківських емоцій, практично завжди служить на благо і продуктивно розвиває в дитині кращі якості.

Головні помилки, які допускають батьки:

 1. Відсутність конкретного пояснення причини покарання. Якщо дійсно покарання, в ситуації, що склалася, неминуче, то перш, ніж його здійснити, необхідно чітко і спокійно вимовити, за що дитина буде покарана. Якщо малюк не зрозуміє, за що конкретно планується покарання, то всі наступні дії виявляться абсолютно марними.

 2. Послідовність і принциповість – це одні з основних аксіом виховання. Якщо вчора ви покарали за певну провину, тому що не було настрою, а сьогодні цю ж дію йому дозволено, так як пристрасті вщухли, то такі випадки не тільки не несуть виховного процесу, але і не дають дитині зрозуміти в подальшому, за що вона може бути покарана. Як наслідок, така поведінка батьків викликає в подальшому у дитини лише стреси і тривогу.

 3. Відсутність фізичного покарання. Будь-яке фізичне покарання є актом насильства. А насильство абсолютно неприйнятно ні для дорослих, ні, тим більше, для дітей. Необхідно знайти альтернативні методи покарання, що діють на дитину, без застосування будь-якої фізичної сили. В іншому випадку в подальшому на неї чекають психологічні проблеми.

 4. Своєчасність покарання важлива в процесі виховання дитини. Нагадувати про скоєний вчинок через тиждень абсолютно нераціонально. Покарання має відбуватися відразу за вчинком дитини. Саме таким чином вона зможе розмежовувати свої дії в подальшому і розуміти, за що  несе відповідальність.

 5. Розмежування покарання і заохочення. Багато батьків в процесі покарання забирають подарунки дитини, подаровані їй далеко до покарання. Цього категорично робити не можна, так як дитина повинна чітко знати, що подарунки були отримані нею раніше в знак заохочення за хорошу поведінку і ніяк не пов’язані з нинішнім покаранням. І якщо дитина завинила зараз, то вона втрачає можливість отримати бажане в подальшому, але не втрачає те, що вона отримала раніше. Така поведінка батьків допомагає дитині надалі нести відповідальність за свої дії, навчаючись контролювати свої емоції і вчинки.

 6. Заборона на публічне покарання. Щоб не травмувати самооцінку дитини, карайте її «тет-а-тет». Покарання при сторонніх людях не дасть ніякого результату, лише принизить дитини і викличе лють у вашу сторону.
 7. Критикуємо вчинок, але не дитини. Коли починається критика в бік малюка, це її дуже ранить і ображає. У мозок дитини надходить лише одна фраза: «Мене не люблять». Щоб такого не відбувалося, необхідно критикувати не саму дитину, а її вчинок. Фраза «Ображати маленьких – це поганий вчинок» звучить набагато м’якше, ніж «Ти погано поводишся, ображаючи малюків». Діти як ніхто інший відчувають цю різницю, тому будьте вкрай обережні зі словами – вони можуть нести кардинально різне смислове навантаження.

Конкурс проектів започаткував у ЗНУ традицію внутрішніх грантів

Уперше в історії Запорізького національного університету170 тис грн буде спрямовано на реалізацію проектів – переможців загальноуніверситетського конкурсу з удосконалення іміджевої політики факультетів. Такими є перші підсумки започаткованої ректором Миколою Фроловим прозорої практики внутрішніх грантів університету.

Під час відкриття заходу, присвяченого підбиттям підсумків першого Конкурсу проектів із поліпшення іміджевої політики факультетів, його ініціатор – ректор ЗНУ Микола Фролов відзначив: «Я хотів би звернути увагу, що після об’єднання із Запорізькою державною інженерною академією наш університет – це більше 15 тис студентів усіх форм навчання.

Це вже серйозний рівень українського вишу й за могутнім кадровим складом теж. Цей рух до розвитку, ці тенденції треба утримувати й підтримувати. І ось такі форми роботи, як, наприклад, цей конкурс, і є одним із елементів, спрямованих на розвиток нашого вишу.

Тож університет рухається саме європейським шляхом, оскільки сьогодні ми запроваджуємо елементи проектного управління у виші, до речі, це є й звичайною закордонною практикою (близько 10% бюджету розподіляються там саме на проекти шляхом проведення аналогічних конкурсів)».

Після презентацій 10 проектів, які було допущено до участі у 2 турі (усього на конкурс подавали заявки 15 проектів), підбили підсумки конкурсу. Проект «Лабораторія STEM-освіти» від математичного факультету посів 1 місце й отримав 40 тис грн на свою реалізацію.

Представники робочої групи розповіли, що упровадження STEM-технологій в освітній процес є одним із пріоритетних напрямів модернізації освіти в Україні. Метою проектанти окреслили – створення на базі навчально-наукової лабораторії паралельних і розподілених обчислень ЗНУ лабораторії STEM-освіти для проведення тренінгів серед учнів шкіл міста Запоріжжя та студентів математичного факультету, семінарів для учителів. Головний матеріальний результат – це десять електронних конструкторів на базі платформи ArduinoUno.

2 місце посів проект Економіко-правничого коледжу із освітньо-кар’єрним центром SEEd (Strategy of Employmentand Education). На реалізацію його мети – сприяти професійному самовизначенню школярів і студентів Запорізького регіону, отриманню ними навичок планування власної кар’єри та освіти, самовизначення та освітньо-кар’єрного стратегування та формування навичок професійної самореалізації – виділено 30 тис грн.

Члени журі також прийняли рішення присудити два третіх місця із врученням юридичному й біологічному факультетам по 20 тис грн кожному за їхні проекти. У юридичного факультету відзначили ідею конкурсу FLAG (Forum Legal Achievement Game). Це іміджевий захід факультету, з якого й починатиметься концепція глобального перетворення іміджевої політики ЗНУ через ефективне використання символіки вишу.

Результат проекту – це також яскрава фотозона та емблема ЗНУ навпроти навчального корпусу №5, розташованому на центральному запорізькому проспекті Соборному. Своєю чергою, біологічний факультет презентував «ДНК (Дуби – нащадки козацтва, інсталяція)». За словами представників робочої групи, завідувач кафедри загальної і прикладної екології і зоології Олександр Рильський на своїй садовій ділянці висадив жолуді запорізького дуба та готовий надавати в навчальні заклади м. Запоріжжя й області його саджанці.

Крім того, всі інші проектанти отримали не лише сертифікати про участь у конкурсі, але й заохочувальні 10 тис грн. на реалізацію свого проекту. Йдеться, скажімо, про факультет іноземної філології та його ідею конкурсу серед учнів 10-11 класів на кращий відгук на художній твір іноземною мовою FRESHview. Економічний факультет запропонував організацію Школи фінансового лікнепу для старшокласників «ФінГра». Факультет журналістики підготував презентацію проекту «Медіакава – тижні інтелектуального волонтерства у ЗНУ від випускників-медійників України». Не менш креативно підійшли до втілення свого задуму й на факультеті соціології та управління, представники якого окреслили «Місто майбутнього TJM&ME_#FSU» (Т-Тесла, Д-Джобс, М-Маск та Я з ФСУ). Цей проект передбачає проведення конкурсу творчих робіт. Факультет фізичного виховання презентував загалу своє Студентське бюро з туристичних послуг STUDTOURZNU.

Для довідки:

У кінці жовтня минулого року в ЗНУ оголосили загальноуніверситетський конкурс проектів. Він проходив у кілька етапів. Завданням адміністрації було також надати можливість для навчання, тренінгів із підготовки, формування, складання проектних заявок. Усього провели у виші 24 тренінги, де розбирали всі тонкощі, характерні для європейських проектів. Низка задумів внутрішніх грантів триватиме й далі. В університеті вже проанонсували наступний конкурс вишу – на кращий проект із залучення іноземних студентів на навчання в ЗНУ. Його підсумки підбиватимуть вже у травні 2019 року.

Прес-служба ЗНУ

Як батькам контролювати закупівлі шкіл

Загальна середня освіта в Україні є безоплатною, а будь-яка форма тиску на батьків учнів з метою збору додаткових коштів заборонена. Інформує DOZORRO.org

Чому батьків просять додатково здавати кошти на ремонти, меблі, оплату комунальних послуг, якщо школи вже забезпечуються з державного та місцевих бюджетів? Та чи дійсно вони мають на це здавати гроші? 

Команда проекту DOZORRO в рамках звіту «Батьківський дозор: непрозорі закупівлі шкіл»підготувала покрокову інструкцію з відео для батьків, за допомогою якої можна знайти інформацію про закупівлі конкретної школи.

В звіті зібрана інформація про те, як працює система фінансування закладів середньої освіти, як і ким здійснюється забезпечення шкіл.

Мета звіту – ознайомити батьків учнів, як вони можуть використовувати функціонал моніторингового порталу держзакупівель DOZORRO та модуля аналітики порталу оприлюднення інформації про публічні закупівлі України ProZorro, щоб отримати інформацію й ефективно контролювати виділені центральним та місцевими бюджетами кошти на закупівлі для шкіл.

При цьому, за схожою аналогією можна перевіряти будь-які заклади, які фінансуються з бюджету: садочки, лікарні тощо.

Всього підготовлено три інструкції, як шукати закупівлі. Перша — для шкіл, які закуповують самі для себе. Друга — для яких закуповують управління освіти. Третя — як знайти закупівлі комунальних підприємств, місцевих рад та інших організаторів для шкіл. Щоб знайти максимум інформації про закупівлі, бажано скористатися всіма способами.

У Переяслав-Хмельницькому університеті імені Григорія Сковороди вшанували    Героїв Небесної Сотні     

Герої не ідуть у небуття
Сини величної країни
І в пам’яті на все життя
Натхненник, друг, син України…

Щорічно 20 лютого відзначається День пам’яті Героїв Небесної Сотні. Він встановлений указом Президента України Петром Порошенко № 69/2015 «Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні» з метою увічнення великої людської, громадянської та національної відваги і самовідданості, сили духу і стійкості людей, завдяки яким змінено хід історії нашої держави, гідного вшанування подвигу Героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя під час Революції гідності (листопад 2013 року — лютий 2014 року), захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи людини, європейське майбутнє України.

20 лютого 2014 загинуло найбільше активістів Євромайдану. Загалом революційні події зими 2013-2014 років забрали життя понад ста активістів Майдану. Вже 21 лютого 2014 року офіційна влада України юридично визнала жертвами загиблих мітингувальників Майдану. Того дня на Майдані відбулося прощання із загиблими повстанцями, яких у жалобних промовах назвали «Небесною Сотнею», а під час прощання із загиблими лунала пісня «Плине кача…», яка стала українським народним реквієм.

20 лютого в холі Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди відбулося вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні. Віддати шану Героям зібралися представник ректорату, декани факультетів, викладачі та студенти вишу. Ось уже 5-ий рік поспіль у цей день ми  згадуємо тих, хто віддав своє життя за незалежну, Соборну Україну, за її світле, а головне – вільне майбутнє.

 

До присутніх заходу звернувся проректор з наукової роботи Сергій Рик зазначивши, що цей день став незаперечним доказом відродження Української нації, нашої держави, а також підтвердженням того, що події, які відбулися на Майдані змінили та зміцнили український  народ, об’єднавши в єдиній, соборній й незалежній Україні.

Доктор філологічних наук, директор центру Сковородинознавства Микола Корпанюк у своєму виступі нагадав учасникам зібрання, що п’ять  роки тому на столичному Майдані Незалежності відбулися події, які сколихнули не тільки Україну, а й весь світ. Микола Павлович наголосив, що надзвичайно вагому роль у Революції Гідності зіграло саме студентство та відзначив наскільки сильно від молоді залежить наше спільне майбутнє.

Кожен із присутніх схилив голову перед світлою пам’яттю Героїв Небесної Сотні, які своїм життям викупили свободу для мільйонів українців і дали шанс збудувати нову демократичну правову державу. Головне, щоб життя були не марно віддані.

Обідньої пори в актовій залі університету відбувся показ фільму «Бійня на Майдані», який могли переглянути всі бажаючі. Документальна стрічка-розслідування американського режисера Джона Бек-Хоффмана показує трагічні події Революції Гідності.

Це був надзвичайно важкий іспит для України.  Але ми вистояли і  продемонстрували усьому світові свою європейськість та неймовірне прагнення до свободи.  Сьогодні найголовніше наше завдання –  пам’ятати своїх героїв та їхній подвиг, залишатись відданими цінностям та ідеалам Майдану. Адже Небесна Сотня довела усьому світові, що Україна – це територія Гідності й Свободи.

За інформацією прес-служби університету

ХПІ запрошує на День відкритих дверей!

 

У неділю, 24 лютого, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» запрошує абітурієнтів, їхніх батьків та всіх бажаючих відвідати День відкритих дверей ХПІ і Фестиваль науки «Science is FUN!». Гостей чекає різноманітна програма від вчених і студентів Політеху: лабораторно-експериментальні досліди, майстер-класи та музичне шоу від рок-гуртів, а головне — зустріч з провідними роботодавцями та молодими випускниками з різних факультетів НТУ «ХПІ».

Гості однієї з головних подій Політеху зможуть поспілкуватися з ректором ХПІ професором Євгеном Соколом, викладачами, аспірантами, студентами п’яти інститутів і чотирьох факультетів, до яких входять 89 кафедр вишу, а це 42 спеціальності, 170 освітніх програм.

Представники приймальної комісії університету розкажуть абітурієнтам про особливості вступної кампанії і правила прийому 2019 року, про те, як уникнути помилок при вступі до вишу.

Програма Дня відкритих дверей і фестивалю «Science is FUN!»:

— майданчик робототехніки та інжинірингу;

— лабораторно-експериментальна зона;

— територія майстер-класів;

— мотиваційні та науково-пізнавальні лекції;

— презентації освітніх проектів;

— експрес-тестування ЗНО;

— дискусійна панель «Професії майбутнього»;

— виступи рок-гуртів: Rebel Yell (Cover-band), ВЛ8 (Rock-band).

Дата — 24 лютого, початок — 10:00, місце — спортивний комплекс НТУ «ХПІ» (вул. Алчевських, 50а).

Більш детально на сайті, телефон +38(057)707-66-34, e-mail: admissions.khpi@gmail.com

Участь безкоштовна — знання безцінні!

 

Українські фандрейзери зібрали рекордну суму на підтримку участі українських школярів та студентів у міжнародних олімпіадах

Благодійний фонд Alumni Fund Ukraine/Фонд Випускників України зібрав 8 600 доларів на підтримку участі українських школярів та студентів у міжнародних олімпіадах. Організація проводила двомісячну фандрейзингову кампанію через міжнародну мережу Benevity, яка дозволяє подвоювати донорські кошти.

Зібрати 8 600 доларів Alumni Fund Ukraine вдалося завдяки підтримці працівників швейцарського, американського, українського офісів Google, дублінського офісу Apple та механізму платформи, через яку проводили збір коштів. Особливістю Benevity є те, що компанії, які долучилися до мережі, подвоюють донорські внески своїх працівників.

Організатори синхронізували дату початку збору коштів з міжнародним тижнем доброчинності, який тривав з 28 листопада по 5 грудня. У ці дні деякі компанії, які користуються Benevity, зокрема американська Apple, потроювали доброчинні вкладення своїх співробітників.

Поширити інформацію серед працівників закордонних офісів Google допомогли українські співробітники цюріхського офісу Google, які вже давно підтримують Фонд і самі колись були учасниками міжнародних олімпіад. Загалом, у рамках цієї кампанії, компанія Google переказала Alumni Fund Ukraine більше 4 000 доларів, подвоюючи внески своїх співробітників.

Зібрані кошти підуть на підтримку участі українських школярів та студентів у міжнародних математичних олімпіадах у співпраці з Богданом Рубльовим — відомим українським математиком, професором Київського Національного Університету ім. Тараса Шевченка, який вже багато років супроводжує українських студентів до перемог на цих змаганнях. Фонд планує допомагати учасникам, які пройшли відбір на національному рівні та мають необхідність у фінансуванні витрат на дорогу, проживання тощо. Організатори планують підтримати не тільки юних математиків, а й направити частину коштів на допомогу українській молоді на інших міжнародних змаганнях.

«Ми бажаємо всіма силами підтримувати талановиту українську молодь у виступах на міжнародній арені та розвитку їх талантів, незважаючи на можливі фінансові труднощі. З іншого боку, для багатьох українців, які працюють у міжнародних компаніях, участь у таких фандрейзингових кампаніях — це теж чудова нагода підтримувати українську молодь та зв’язок з Україною. Тому, я вважаю, що ця кампанія — справжній win-win”, — Надія Варгола, співзасновниця Alumni Fund Ukraine.

Це вже не вперше Alumni Fund Ukraine збирає кошти за допомогою міжнародної мережі Benevity. У 2017 році вони проводили схожу кампанію для підтримки операційної діяльності Фонду Випускників України. Тоді організація зібрала 5 000 доларів.

Довідково про «Фонд Випускників України»

Благодійний фонд «Фонд Випускників України» – дочірня організація Alumni Fund Ukraine в Україні. Alumni Fund Ukraine – це неприбуткова організація, заснована українськими випускниками у Швейцарії з метою сприяння розвитку освіти в Україні.

Місія організації – створити фінансову, ресурсну та ідейну платформу, яка дозволить кожному долучитися до розвитку української освіти, просто, прозоро та надійно. Серед цілей Фонду – розвивати традицію доброчинної підтримки українських навчальних закладів та освіти загалом. А також підтримувати освітян і громадських активістів задля розвитку їхніх навчальних закладів, через доступ до ідейних і фінансових ресурсів та налагодження зв’язків із випускниками в Україні та за кордоном.

 

Інформує прес-служба БФ «Фонд Випускників України»

 

Що робити, якщо дитини не було у школі менше 10 днів через хворобу, а керівництво вимагає довідку від лікаря?

Якщо учень був відсутній на заняттях, то пояснювальна записка від батьків у навчальних закладах прирівнюється до довідки лікаря. Про це зазначив директор департаменту охорони здоров’я Черкаської міської ради та медичних послуг Олег Стадник.

Так, за словами спеціаліста, письмова заява від батьків може свідчити про поважну причину пропусків занять учнем.

Хочу нагадати всім, що Кабінет міністрів України ще в 2017 році прийняв Постанову за № 684, в якій поважною причиною відсутності дитини в школі є два документальних свідчення. Які мають рівну юридичну силу і прописані через “або”: або довідка від лікаря про хворобу дитини, або письмове пояснення батьків про причину відсутності дитини”, − зазначив Олег Стадник.

Він зауважив, що, коли дитина має пeрeлом, їй наклали гіпс і вона має рекомендації на подальший період від трaвмaтолога − це довідка від лікаря.

Однак, якщо дитині потрібно було пропустити заняття через незначне нездужання, наприклад, застуда, нежить тощо, тут достатньо і записки від батьків/опікунів.

Я вважаю, що одужуючу дитину вести на прийом до лікаря, сидіти в чергах на прийом серед хворих заради папірця звичайно можна, але якщо більше не має чим розважитись”, − повідомив головний медик.

 

Вам оберігати й примножувати нашу мову – те найцінніше, що заповідав Тарас Шевченко, –  Марина Порошенко у Чернігові

21 лютого, у Міжнародний день рідної мови, дружина Президента України Марина Порошенко відвідала Чернігів, де привітала зі святом переможців Всеукраїнських і Міжнародних інтелектуальних змагань з української мови та літератури. Також Перша леді поспілкувалася з учителями та науковцями області в Чернігівському обласному педагогічному ліцеї для обдарованої сільської молоді. Про це інформує president.gov.ua.

 

Марина Порошенко наголосила, що українська мова є символом України як незалежної держави: «Тому це свято для нас є дуже важливим, бо, як говорила Ліна Костенко, «нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову». Ми маємо пам’ятати, що створення самостійної України починалося саме з боротьби за нашу мову, адже українською мовою промовляє дух нашої Свободи», – підкреслила дружина Президента.

Учні провели дискусію на тему «Що у вашому житті значить рідна мова?», а також провели інтерактивні ігри з культури українського мовлення.

Дружина Президента подякувала дітям за те, що вони вивчають і пишаються українською мовою: «Вам зберігати й примножувати нашу мову – те найцінніше, що заповідав Тарас Шевченко». На згадку про зустріч Марина Порошенко подарувала «Кобзар» кожному переможцю Всеукраїнських і Міжнародних змагань з української мови та літератури.

 

У Вінницькому національному технічному університеті відкрили інноваційний тренінговий центр

20 лютого тут одразу стартував третій сезон стартап школи «Sikorsky Challenge» Вінниці. Під опікою бізнес-тренера з Ізраїлю Ігоря Пеєра новий набір юних інноваторів почав вчитися як ідеї трансформувати в успішний бізнес.

Набувати нових інновативних бізнесових умінь нині взялися не лише студенти ВНТУ, а й інших вишів обласного центру. Долучилися й учні Вінницької фізико-математичної гімназії №17.

«Бажаю, аби в цьому центрі з розвитку ідей ви проклали свій шлях до успіху. А з такими тренерами аж ніяк не може бути по-іншому! Наша вдячність Вінницькій міській раді, провідним технологічним компаніям регіону, котрі всіляко сприяли у створенні цього інноваційного тренінгового центру», — наголосив ректор ВНТУ Володимир Грабко.

Натхненник і автор ідеї створення Стартап Школи у Вінниці, головний виконавчий директор компанії Transfotech LTD Давид Аріє:

«ВНТУ — моя альма-матер. Тут сильні наукові кадри. Я працював у різних країнах. Останні 20 років – в Ізраїлі. Весь цей час працюю з українськими програмістами і можу сказати, що вони найперспективніші в світі. У Стартап Школі «Sikorsky Challenge» інноваційний спосіб навчання — із звичайних студентів робимо стартапістів і вчимо їх продукувати ідеї. Ми живемо в світі, де ідеї перетворюються на продукти щоразу швидше».

Заняття у стартап-школі триватимуть до червня. Потому «школярі» братимуть участь у конкурсі проектів, переможців якого чекає фінансування їхніх розробок — призовий фонд 100 000 гривень.

За інформацією прес-центру ВНТУ