Іноземці: алгоритми вступу–2022
Опубліковано: 23.05.2022

Якими є особливості вступу іноземців до українських ЗВО у 2022 році, якою має бути послідовність дій українського вишу й абітурієнта з-за кордону розповідає директор Державного підприємства «Український державний центр міжнародної освіти» Олена ШАПОВАЛОВА.

– Олено Олександрівно, що передусім має робити заклад освіти, щоб розпочати прийом іноземних студентів у 2022 році?

– На початку хочу зауважити, що вперше за всю історію ми дозволяємо вступ не лише очно, тобто у форматі, який передбачає присутність іноземного студента на території України, а й дистанційно. Тобто така особа, перебуваючи на території іншої держави, може скласти вступні випробування, щоб навчатися в українському університеті. Відповідно, дещо змінилася процедура вступу.

Що для цього має зробити університет? Передусім – внести зміни до власних цьогорічних правил прийому на навчання для здобуття ступенів молодшого бакалавра, бакалавра, магістра, укладених відповідно до порядку прийому, затвердженого МОН. У своїх правилах прийому заклад вищої освіти повинен прописати можливість дистанційного вступу, а також обов’язково – його періоди, тобто означити дедлайни етапів вступу студентів. Раніше, згідно з наказом МОН «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства» №1541 від 1 листопада 2013 року, було два дедлайни. У документі зазначалося, що іноземці вступають до закладів освіти для здобуття вищої освіти за акредитованими освітніми програмами двічі на рік – до та на початку академічних семестрів (до 1 листопада і до 1 березня відповідно). Нині є можливість встановити три дедлайни, які визначатиме сам університет. Перший цьогоріч фактично уже був – більшість вишів набирали іноземних студентів до 1 березня. Проте хтось не встиг приїхати, у когось була віза, але він не був зарахований, – такі абітурієнти можуть бути зараховані нині. Другий дедлайн також встановлює університет. Зокрема, це може бути 1 червня. І якщо працівники вишу готові навчати студентів онлайн улітку – заклад може це зробити. Третій дедлайн теж обирає ЗВО – це, наприклад, може бути 1 вересня, 1 листопада, 1 грудня чи інший день. Наголошу: відповідні періоди набору заклад обов’язково має оприлюднити своєму вебсайті.

– Яка подальша послідовність дій вишу?

– Щоб набрати студентів-іноземців дистанційно, університет обов’язково повинен мати партнерську організацію за кордоном – щоб укласти з нею угоду про надання послуг. Вимоги до такої угоди прописані у порядку прийому. Такою організацією може бути заклад освіти, центр тестування тощо, але він має бути резидентом країни походження вступників.

Предметом укладеної з організацією угоди є надання послуг з ідентифікації особи, верифікації оригіналів документів вступників, організації прийому їхніх заяв в електронній формі, надання приміщень і технічних засобів для проведення консультацій і вступних випробувань закладом вищої освіти у дистанційному форматі.

Найбільше запитань у вишів викликало забезпечення процедури ідентифікації абітурієнтів. Це не обов’язково повинна бути комп’ютерна ідентифікація, бо у низки країн проходження іноземних студентів може не бути такої системи у принципі або доступ до неї мають лише правоохоронні органи. Водночас ми повинні бути упевненими в тому, що перед нами справді вступник, що ніхто не складає іспит замість нього. Я раджу зберігати відеофіксацію проведення вступних випробувань не лише в центрі тестування чи партнерській організації, а й в університеті протягом усього періоду навчання. Щоб потім у перевіряльних органів не виникало питань стосовно того, як саме студент їх складав.

Нагадаю: усі необхідні документи абітурієнта перевіряє відбіркова комісія закладу освіти. Також варто наголосити, що іноземці повинні вступати винятково на акредитовані освітні програми. Ця норма була і раніше, однак цьогоріч її виконання перевірятиметься прискіпливіше. Тому для видачі запрошення іноземному студенту освітня програма набору обов’язково має бути акредитованою.

– Партнер виконуватиме дуже відповідальну частину роботи зі вступу. Якими є вимоги до такої організації ?

– Таких вимог – декілька. Серед них: забезпечення процедури ідентифікації вступників, яка включає перевірку персональних даних та їх верифікацію з державною базою даних, і контролю дотримання вимог доброчесності під час складання вступного іспиту, забезпечення відеоспостереження в аудиторії, наявності в ній не менш як двох працівників для контролю та технічного супроводу під час іспиту. А також – забезпечення відеозапису вступного випробування, передачі відеоматеріалу до закладу освіти, зберігання інформаційних та відеоматеріалів після проведення вступного іспиту. З іншими вимогами можна ознайомитися в цьогорічному порядку прийому.

Заклад вищої освіти має автономію, отже може самостійно перевіряти, чи відповідає партнерська організація, з якою він укладає угоду, вимогам, прописаним у порядку прийому.

Тож перед зарахуванням університету обов’язково потрібно впевнитися в тому, що саме цей студент склав вступні випробування (у вас є відповідний відеозапис), отримав візу з метою навчання (надіслав вам копію відповідних документів), а також надіслав поштою усі документи, що мають бути правильно легалізованими.

– А якою є послідовність дій для іноземця, котрий цьогоріч планує вступити до українського вишу?

– Він має звернутися до університету, отримати запрошення. Тобто виш перевіряє всю інформацію про цього студента, чи документи, які він має, відповідають можливостям вступу до ЗВО. Після цього – видає запрошення на навчання. Зауважу, що роздруковує і видає запрошення лише університет. Для усіх іноземців та осіб без громадянства таке запрошення має бути зареєстровано в автоматизованій системі «Електронний журнал», яке адмініструє УДЦМО.

Необхідність отримання абітурієнтом запрошення на навчання та комплексу послуг з інформаційної та консультаційної підтримки обумовлена тим, що в такому разі інформація про нього стає доступною для перевірки консульськими установами України та іншими компетентними дотичними органами.

Студент має звернутися до нашого центру, сплатити й отримати інформаційні послуги. Усі університети, які користуються електронним журналом, не сплачують за його використання. Також не платять посольства та всі зацікавлені державні органи. Щоб підтримувати функціонування ресурсу, ухвалено рішення про оплату відповідних послуг абітурієнтами, це можна зробити онлайн. Ми просимо повідомляти майбутніх студентів про це. Для іноземного студента сплата такого комплексу інформаційних послуг дає можливість необмеженої кількості звернень до УДЦМО протягом року з усіх питань, які стосуються вступу і навчання в Україні. Вартість такої послуги становить 648 грн.

Після оплати інформаційних послуг студент повинен скласти вступні випробування (як ми говорили, цьогоріч це можна зробити онлайн). Наступний етап – звернутися за візою до Посольства України за кордоном, це можна зробити за посиланням: mfa.gov.ua/en/consular-affairs.

Якщо студент не скористається візою протягом 90 днів – періодом дії візи, яка видається для навчання, то принаймні перевірить можливість в’їзду в Україну в подальшому. І ми будемо впевнені, що коли така особа захоче продовжити навчання на території України очно, вона фізично зможе перетнути кордон.

Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до закладів вищої освіти на підставі наказів про зарахування. Підтвердженням факту навчання може бути довідка, сформована в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Спілкувався Максим Короденко, «Освіта України», № 20 від 23 травня 2022 року.