Ґрунтовно висвітлюються питання з методики і досвіу математичної освіти, проблеми профільного навчання, друкуються завдання математичних олімпіад, сторінки історії науки.

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Валентина Григорівна Бевз –  доктор педагогічних наук, професор Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИДАВНИЦТВО «ПЕДАГОГІЧНА ПРЕСА»

Науково-методичний журнал
Заснований у 1997 р. До 2012 р. журнал виходив у світ під назвою «Математика в школі», до 2014 р. журнал виходив під назвою «Математика в сучасній школі».
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації, серія КВ №20025–8925 ПР від 25.06.2013 р.
Передплатний індекс 68834

МАТЕМАТИКА
в рідній школі

Виходить 6 разів на рік – передплатний індекс 68834

Вартість передплати, грн (без врахування послуги «приймання передплати»)
1 міс. 2 міс. 3 міс. 6 міс. 12 міс.
- 150 грн - 450 грн 900 грн

(Для перегляду журналу, натисніть на його зображення)