Друкуються матеріали з проблем спеціальної педагогіки, висвітлюються технології корекційно-компенсаторного навчання, виховання і розвитку дітей з особливими потребами, технології соціальнопсихологічної роботи з їхніми батьками.

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР
Засенко В. В. — доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, директор Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України (Україна)
ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Лорман T. — доктор філософії, професор, факультету освіти Університету Конкордія (Канада)

Прохоренко Л. І. — доктор психологічних наук, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України (Україна)

ЗАСНОВНИКИ
ДЕРЖАВНЕ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИДАВНИЦТВО «ПЕДАГОГІЧНА ПРЕСА»
ІНСТИТУТ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ ІМЕНІ МИКОЛИ ЯРМАЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
НАУКОВИЙ, НАВЧАЛЬНИЙ, ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЖУРНАЛ
Заснований у 1995 р., з 1996 р. по 2012 р. видавався під назвою «Дефектологія».
З 2013 р. – «Дефектологія. Особлива дитина: навчання і виховання».
З 2014 р. видається під назвою «Особлива дитина: навчання і виховання» («Exceptional Child: teaching and upbringing»).
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації, КВ № 20491-10291 ПР від 31.12.2013 р.
Передплатний індекс 68835

ОСОБЛИВА ДИТИНА:
навчання і виховання

Виходить 4 рази на рік – передплатний індекс 68835

Вартість передплати, грн (без врахування послуги «приймання передплати»)
1 міс. 2 міс. 3 міс. 6 міс. 12 міс.
- - 200 грн 400 грн 800 грн

(Для перегляду журналу, натисніть на його зображення)