Наші видання

ДОСТУПНИЙ КАТАЛОГ

Ви маєте змогу ознайомитися з нашою друкованою продукцією онлайн. Для цього передбачено зручний інтерфейс перегляду з вашого браузера. Просто оберіть видання, натисніть кнопку “Детальніше”, а потім на новій сторінці натисніть на зображення випуску для його подальшого перегляду.

ГАЗЕТА «ОСВІТА УКРАЇНИ»

Заснована в 1996 році. Друкується офіційна інформація, аналітичні статті з різних галузей педагогічної науки, практичні поради, що їх надають фахівці з педагогіки, психології, медицини, матеріали про основні тенденції освітнього і виховного процесу в Україні та світі. Газета за передплатою надходить у загальноосвітні школи, ПТНЗ і вищі навчальні заклади України. Видання розраховане не лише на освітян, а й на батьків, студентів – майбутніх педагогів і кожного, хто цікавиться освітніми процесами, вихованням та популярною психологією.
Виходить 50 разів на рік

СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ»

Спецвипуск газети «Освіта України» (передплатний індекс 68836), щомісячне видання, котре на своїх сторінках публікує нормативні документи та вимоги «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань», а також  рішення Атестаційної колегії та внесення змін до наказів МОН України.
Виходить 12 разів на рік

ПЕДАГОГІЧНА ГАЗЕТА УКРАЇНИ

Матеріали газети найбільш повно відображають роль і місце академії у науковому й суспільному житті держави. Особливий акцент видання робить на пріоритетах освітньої політики, підсумках реалізації Програми спільної діяльності МОН України й НАПН України, висвітленні найактуальніших проблем сучасної загальноосвітньої школи, вищої і професійно-технічної, дошкільної та позашкільної освіти.
Виходить 4 разів на рік

ВСЕСВІТНЯ ЛІТЕРАТУРА В ШКОЛАХ УКРАЇНИ

Видання висвітлює актуальні проблеми сучасної літературної освіти, теоретико-методичні питання, шляхи осягнення художнього тексту й духовного становлення особистості. Друкуються матеріали з методики викладання світової літератури та російської мови.
Виходить 4 разів на рік

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗБІРНИК ДЛЯ ОСВІТЯН

Щомісячне видання для практичного використання в роботі освітянською спільнотою.

У виданні оприлюднюються нормативно-правові акти з коментарями та поясненнями  розробників, надаються рекомендації щодо їх застосування у практичній діяльності, а також розміщуються матеріали, необхідні для вдосконалення форм і методів навчання та виховання.

За даними Державного підприємства по розповсюдженню періодичних видань «Преса», «Інформаційний збірник для освітян» входить у двадцятку найбільш тиражованих загальнодержавних журналів України.

Виходить 12 разів на рік

УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА В ШКОЛАХ УКРАЇНИ

Науково-методичний та літературно-мистецький журнал У різноманітних рубриках журналу друкуються матеріали з питань методики навчання української мови й літератури, мовознавства та естетичного виховання шкільної молоді.
Виходить 4 разів на рік

МАТЕМАТИКА В РІДНІЙ ШКОЛІ

Ґрунтовно висвітлюються питання з методики і досвіу математичної освіти, проблеми профільного навчання, друкуються завдання математичних олімпіад, сторінки історії науки.
Виходить 4 разів на рік

ІНОЗЕМНІ МОВИ В ШКОЛАХ УКРАЇНИ

Видання публікує офіційні інформаційні матеріали МОН України, висвітлює сучасні методичні тенденції, а також досвід і нові технології вивчення іноземних мов.
Виходить 4 разів на рік

ФІЗИКА ТА АСТРОНОМІЯ В РІДНІЙ ШКОЛІ

Актуальні проблеми фізичної освіти та академічної науки, найновіші наукові дослідження, методичні розробки уроків, дидактичні матеріали, реформа шкільної освіти становлять зміст часопису.
Виходить 4 рази на рік

ІСТОРІЯ В РІДНІЙ ШКОЛІ

Публікуються офіційні інформаційні матеріали МОН України, висвітлюються питання з методики, практики і досвіду у галузі історії, друкуються розробки уроків з Історії України, всесвітньої історії, правознавства, етики, курсу «Людина і світ».
Виходить 4 разів на рік

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ В РІДНІЙ ШКОЛІ

Публікуються офіційні матеріали МОН України. Висвітлюються питання з методики, практики і досвіду в галузі фізичного виховання, друкуються розробки уроків.
Виходить 4 рази на рік

ГЕОГРАФІЯ ТА ЕКОНОМІКА В РІДНІЙ ШКОЛІ

Видання Міністерства освіти і науки України. Друкуються матеріали з питань географічної та економічної освіти: навчальні програми, методичні розробки уроків та позаурочних заходів.
Виходить 4 разів на рік

ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ

Містить матеріали з проблем організації та розвитку вищої освіти в Україні, методології і методики освітнього процесу, висвітлює моделі освіти і навчання в зарубіжних країнах.
Виходить 4 рази на рік

БІОЛОГІЯ І ХІМІЯ В РІДНІЙ ШКОЛІ

У часописі публікуються матеріали практичного спрямування, розглядаються питання щодо підвищення методичної підготовки вчителів біології і хімії, педагогічного досвіду, проблем профільної школи, статті, присвячені екології навколишнього середовища та інші важливі й цікаві відомості.
Виходить 4 рази на рік

ОСОБЛИВА ДИТИНА: НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ

Друкуються матеріали з проблем спеціальної педагогіки, висвітлюються технології корекційно-компенсаторного навчання, виховання і розвитку дітей з особливими потребами, технології соціальнопсихологічної роботи з їхніми батьками.
Виходить 4 рази на рік

ТРУДОВА ПІДГОТОВКА В РІДНІЙ ШКОЛІ

Друкуються офіційні інформаційні матеріали МОН України, статті, що висвітлюють науково-методичні заходи з предмета «Трудове навчання», методичні рекомендації, наукові статті, розробки уроків, сценарії позакласних заходів.
Виходить 4 рази на рік

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА

Друкуються матеріали з питань дидактики та історії професійної школи, виховання, професійної орієнтації та ефективного навчання предметів різного профілю в ПТНЗ, коментарі та статті провідних профтехосвітян.
Виходить 4 рази на рік