Друкуються матеріали з питань дидактики та історії професійної школи, виховання, професійної орієнтації та ефективного навчання предметів різного профілю в ПТНЗ, коментарі та статті провідних профтехосвітян.

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР,
ГОЛОВА РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Нелля Ничкало – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВИ
РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Валентина Радкевич – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, директор Інституту професійно-технічної освіти
НАПН України
Оксана Самойленко – доктор педагогічних наук, заступник директора з наукової роботи Інституту професійно-технічної освіти НАПН України

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ,
ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ НАПН УКРАЇНИ

Науково-методичний журнал заснований у 1997 році.
Свідоцтво про державну реєстрацію
КВ № 23535-13375ПР від 31.08.2018 р.
Схвалено вченою радою Інституту професійно-технічної освіти НАПН України.
Передплатний індекс 48764

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА

Виходить 4 рази на рік – передплатний індекс 48764

Вартість передплати, грн (без врахування послуги «приймання передплати»)
1 міс. 2 міс. 3 міс. 6 міс. 12 міс.
200 грн 400 грн 800 грн

(Для перегляду журналу, натисніть на його зображення)