Спецвипуск газети «Освіта України» (передплатний індекс 68836), щомісячне видання, котре на своїх сторінках публікує нормативні документи та вимоги «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань», а також  рішення Атестаційної колегії та внесення змін до наказів МОН України.

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ РЕДАКТОР

Святицька Євгенія Станіславівна

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИДАВНИЦТВО «ПЕДАГОГІЧНА ПРЕСА»
Видається з січня 2013 року
Свідоцтво про державну реєстрацію
КВ № 20022-9822Р від 25 червня 2013 р.
Передплатний індекс 68836

СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ
“ОСВІТА УКРАЇНИ”

Виходить 12 разів на рік – передплатний індекс 68836

Вартість передплати, грн (без врахування послуги «приймання передплати»)
1 міс. 2 міс. 3 міс. 6 міс. 12 міс.
400 грн 800 грн 1200 грн 2400 грн 4800 грн

(Для перегляду журналу, натисніть на його зображення)