Видання висвітлює актуальні проблеми сучасної літературної освіти, теоретико-методичні питання, шляхи осягнення художнього тексту й духовного становлення особистості. Друкуються матеріали з методики викладання світової літератури та російської мови.

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР,
ГОЛОВА РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Тамара Гревцева

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИДАВНИЦТВО «ПЕДАГОГІЧНА ПРЕСА»

Виходив під назвами: «Русский язык и литература в средних учебных заведениях Украины», «Відродження», «Всесвітня література в середніх навчальних закладах України», «Всесвітня література в сучасній школі».
З липня 2013 р. – «Всесвітня література в школах України».
Свідоцтво про державну реєстрацію
КВ № 20008 – 9808Р від 25.06.2013 р.
Передплатний індекс 68829

ВСЕСВІТНЯ ЛІТЕРАТУРА
в школах України

Виходить 4 разів на рік – передплатний індекс 68829

Вартість передплати, грн (без врахування послуги «приймання передплати»)
1 міс. 2 міс. 3 міс. 6 міс. 12 міс.
- - 200 грн 400 грн 800 грн

(Для перегляду журналу, натисніть на його зображення)